Home > AfSV’nin Türkçe Açıklamaları

Paylaşılan Değerler İttifakı’ndan Alliance for Shared Values (AfSV) Hizmet Prensipleri Konusunda Hatırlatma Mesajı

27 Kasım 2018 – Hizmet hareketi evrensel insani değerler makuliyeti etrafında bir araya gelmiş bir gönüllüler hareketidir. Yaklaşık 50 yıldan bu yana, önce Türkiye içinde, ardından Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde dostluk, barış ve kardeşliğin inşası adına faaliyet gösteren hareket katılımcıları, bugün Türkiye’deki arkadaşları ve akrabaları yakın tarihin en büyük zulümlerinden birine maruz bırakılmış olmasına rağmen bulundukları yerlerde prensiplerinden taviz vermeden çalışmalarına devam etmektedir. Bir yandan yaşanan mağduriyet ve mazlumiyetlerin giderilmesi adına hukuk sınırları içinde mücadeleye devam ederken, diğer yandan Hizmet Hareketini bugünlere getiren değer ve prensiplerin yeni nesillere aktarılması önem arz etmektedir.

Aşağıdaki metin 2015 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde AfSV’nin yerel partner kurumlarının bulunduğu bölgelerde başlayan çok katılımlı bir sürecin ürünü olan daha geniş bir çalışmanın özetidir. Prensiplerin ortaya konulduğu alanlar kanunilik, ahlakilik, şeffafiyet, hesap verebilirlik, yerel-genel dengesi, temsiliyet ve çoğulcu katılımcılıktır. Bütün Hizmet prensiplerini kapsayıcı olma iddiası yoktur.

Prensipler:

  1. Her türlü hizmet faaliyeti kanuni ve ahlaki çerçevede olmak zorundadır, bu konuda taviz verilemez. Şeffafiyet ve hesap verebilirlik konusunda bulunduğumuz toplumun standartları esastır. Yaşadığımız ülkede toplumun güvenini sarsacak ve hareketi şaibeli hale getirecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Kurumsal olmayan faaliyetlerin de tamamen kanunlara uygun, ahlaki ve hesap verebilir olması esastır.

Metnin tamamı için tıklayınız >>>


AfSV’nin Kamuoyu Açıklamasıdır

11 Kasım 2018 – Türkiye’deki hapishanelerde 24 Haziran 2018 seçimleri ertesinde bir kalkışma planı iddiası son günlerde internet medyasında paylaşıldı. Başta Hizmet Hareketi mensupları olmak üzere birçok masumun can güvenliğini tehlikeye atacak toplumsal bir infiali hedefleyen kumpas iddiası ile ilgili çıkan bu haberler, Hizmet katılımcılarını zan altında bıraktığı için bu mevzuda bir açıklamaya ihtiyaç doğmuştur.

  1. Hizmet hareketi mensupları ve gönüllüleri bir sivil toplum hareketi çerçevesinde üzerine düşen mesuliyetin farkında olarak kendi imkânları ile bu mevzuyu araştırmaktadır ve bu konuyla alakalı toplumsal şuurun arttırılması için gereken tedbirleri almaktadır.
  2. Hatırlanacağı üzere bu konu ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli tarafından; Türkiye hapishanelerinde mazlumen kalan binlerce Hareket mensubunu hedefleyen “kanlı bir ayaklanma planı” şeklinde Mayıs 2018 tarihinde dillendirilmiştir. Aynı şekilde bazı nüanslarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da yukarıdaki konu dile getirilmiştir. Bu açıklamalar, bir yerlerde planlanan bir senaryonun içine, hizmet sempatizanlarını da çekmek için, suret-i Haktan görünen bazı kimselerin bulunabileceği ihtimalini akla getirmektedir.
  3. Böyle bir senaryonun gelecekte de vuku bulma ihtimaline karşı hizmet katılımcılarına düşen kendilerine ulaşan mesajları kendi akıl ve vicdanlarıyla değerlendirip hizmet hareketinin temel değerlerine uymayanları reddetmektir.
  4. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki: Uluslararası ve ulusal hukuka saygı, bulundukları ülkelerin kanunlarına riayet, barışa kendini adamışlık ve şiddete tevessül etmemek hizmet hareketinin temel değerleridir.
  5. Hizmet katılımcıları; şimdiye kadar Türkiye’de maruz kaldıkları insanlık dışı muameleler, sosyal tecrit ve öcüleştirme kampanyaları, hukuksuz tutuklamalar, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün insan hakları örgütleri tarafından kınanan hapishane şartları ve işkencelere rağmen bir yumruk dahi kaldırmayarak barış ve hukuka sadakatlerini açık ve net bir şekilde ifade etmişlerdir.
  6. Dolayısıyla kaynağı her ne olursa olsun, Hizmet hareketine ait krediyi kullanarak şiddet veya yasadışılığın herhangi bir şeklini içeren sözde talep ve ricayı taşıyan ve yayan kişilerin Hizmet Hareketi ile iltisakları hangi seviyede olursa olsun, mesajları da kendileri de reddolunmalıdır.
  7. Hizmet katılımcıları temel değerlerine aykırı yönlendirmelere maruz kaldıkları takdirde bu değerlerinden taviz vermeyerek barış ve hukuk çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.