Yaklaşan Seçimler Münasebetiyle Hizmet Hareketi’nin Siyasete Bakışı Üzerine Hatırlatma

23 Mart 2023 – Türkiye’de yaklaşan seçim atmosferinde Hizmet hareketi katılımcıları ve siyasetle ilgili yorumlar medyada görülmektedir. Bu vesile ile Hizmet gönüllülerinin siyasi partilere bakış açıları üzerine var olan prensip ve esaslarını hatırlatmayı gerekli gördük.

Hizmet gönüllüleri 21 Eylül 2021 tarihinde “Hizmet Hareketinin Temel Değerleri” başlıklı bütün dünya medyasıyla paylaşılan açıklamada [1] aşağıdaki maddeyi Hizmet hareketinin bir temel değeri olarak ilan etmişlerdir:

“Hizmet Hareketi sivil bir harekettir ve bağımsız hareket eder. Herhangi bir devletin veya siyasi oluşumun uzantısı değildir. Hizmet gönüllüleri aktif, katılımcı vatandaşlığa ve demokratik kültürün özümsenmesine önem verirler, katılımcılarının bireysel siyasi tercihlerine saygı duyarlar. Dinin siyasi bir ideoloji haline getirilmesini veya siyasete alet edilmesini reddederler.”

Bu çerçevede şunu ifade etmek isteriz ki, her vatandaş seçimler ve siyasi partilerle alakalı anayasal haklara sahiptir ve bunları şahsı adına kullanabilir. Hizmet Hareketi, yukarda zikredilen temel değerleri gereği olarak her siyasi partiyle eşit mesafede durma prensibini koruyacaktır.

Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketinin bugünlere gelmesinde emeği geçmiş katılımcılar toplumumuzun bütün kesimlerine hizmet sunabilme maksadıyla geçmişte kendileri parti kurmayı düşünmedikleri gibi, herhangi bir siyasi partiyle angajmana girmemişler ve bütün siyasi partilere eşit mesafede kalmaya özen göstermişlerdir. Hizmet hareketinin bu temel prensibi değişmemiştir. Bu prensibe aykırı hareket eden kişiler sadece kendilerini temsil edip Hizmet hareketini temsil konusunda herhangi bir salahiyetleri yoktur.

Türkiye kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/hizmet-movement-declares-core-values-with-unified-voice-301382076.html

23 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bu mesaj 12 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir. 

STATEMENTS / PRESS RELEASES