AfSV’nin Hizmet Hareketi Hakkındaki İddialara Dair Kamuoyu Açıklaması

5 Haziran 2024 –

Kamuoyuna Açıklama 

Son günlerde Hizmet Hareketi hakkında bazı iddialar gündeme gelmiştir.

Bunlardan birisi, Türkiye’de İyi Parti Eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in onurunu zedeleyecek bir bilgisayar oyununun Hizmet Hareketiyle irtibatlı olduğu iddia edilen kişiler tarafından projelendirildiği ve hayata geçirildiği şeklindedir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, AfSV’nin dünyanın farklı yerlerinden on altı kurumla birlikte 21 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı ‘Temel Değerler’ deklarasyonunda; Hizmet Hareketi’nin geleneğinde olan ve uygulanagelen ilke ve prensipler bir basın bildirisiyle bütün dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu deklarasyonunun ilk maddesinde net bir şekilde ifade edildiği üzere Hizmet katılımcıları nezdinde “her insan, insan olması itibariyle değerlidir ve her insan aziz tutulmalıdır”. Herhangi bir insanın onurunu zedeleyebilecek girişimlerin Hizmet Hareketi’nin temel değerlerine aykırı olduğu aşikardır. Yine aynı deklarasyonda belirtildiği üzere “Hizmet katılımcıları faaliyetlerinde hem evrensel etik normları hem de ahlaki ilkeleri gözetirler.”

Bu değerler çerçevesinde yukarıda bahsi geçen ve insan onurunu zedeleyen bu oyun uygulamasını ve bunun yapımında yer alanları telin ediyoruz.

Gündeme gelen ikinci bir iddia da Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi ile hain 15 Temmuz teşebbüsü arasında bir ilgi kurmaya matuftur.

Bu bağlamda hatırlatmak isteriz ki; Fethullah Gülen Hocaefendi, 15 Temmuz olaylarının sıcaklığını koruduğu saatlerde hiç tereddüt göstermeden, kendisine yapılan suçlamayı reddetmiş, Türk hükümetine uluslararası bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunmuş ve böyle bir komisyondan çıkacak her türlü karara uyacağını, şayet suçlu bulunursa kendi biletini alarak Türkiye’ye döneceğini tüm dünya kamuoyuna deklare etmiştir. 

Ayrıca, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, kendisinin bilgisi ve onayıyla Birleşmiş Milletler’e bir dilekçe vererek 15 Temmuz hadisesinin incelenmesini resmen talep etmiştir.

Söz konusu iddialarda sayın Fethullah Gülen Hocaefendi’ye atfedilen sözler gerçeği yansıtmayıp açıkça bir iftiradır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mesajı PDF olarak indirin.